Impregnirane tkanine

Impregnirana tkanina 125 gr/m2

Impregnirana tkanina 190gr/m2

Impregnirana tkanina 290 gr/m2

Impregnirana tkanina 400gr/m2